DO 23 AO 26 DE XUÑO DE 2023

Festas de Calo

As Festas da parroquia de Calo terán lugar os días 23 (ás 21:30h coa sardiñada), 24, 25 e 26 de xuño de 2023 con diversas actuacións e horarios

Festas de Calo
Festas de Calo