DO 23 AO 26 DE XUÑO DE 2022

Festas parroquiais de Calo

As festas parroquiais de Calo darán comezo o Xoves 23 de xuño de 2022 ás 21h e prolongaranse durante o Venres 24, Sábado 25 e Domingo 26 con actos duracte case todo o día
Festas parroquiais de Calo
Festas parroquiais de Calo