DÍAS 24 E 25 DE SETEMBRO

Festas parroquiais de Rarís

As festas parroquiais de Rarís terán lugar o sábado 24 e o domingo 25 de Setembro neste 2022.

Contarán con sesión vermouth sábado e domingo e con actuacións nocturnas o sábado.

Festas parroquiais de Rarís

As festas parroquiais de Rarís terán lugar o sábado 24 e o domingo 25 de Setembro neste 2022.

Contarán con sesión vermouth sábado e domingo e con actuacións nocturnas o sábado.

Festas parroquiais de Rarís