A CARROUCHA'22

MOSTRA DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAL

A Asociación Cultural A Mamoa traenos a Mostra de música e baile tradicional A CARROUCHA´22 celébrarase na Carballeira de Luou o sábado 16 de Xullo con actividades ás 12h e as 20h
MOSTRA DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAL
MOSTRA DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAL