Rexistramos no Parlamento de Galiza unha PNL instando á Xunta a asumir o comedor dos Tilos

PNL
O Grupo Parlamentar do BNG rexistra unha batería de iniciativas sobre o comedor do CEIP Os Tilos
Rexistramos no Parlamento de Galiza unha PNL instando á Xunta a asumir o comedor dos Tilos

O BNG rexistrou esta mañá no Parlamento de Galiza varias iniciativas, unha Proposición Non de Lei na que:

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a asumir a xestión do comedor escolar do CEIP Os Tilos de Teo á maior brevidade posible, prestando este servizo básico para o benestar do alumnado e parte importante da conciliación familiar.”

E unha pregunta para ser respondida por escrito:

- É consciente o goberno galego da situación pola que están atravesando as familias do alumnado do comedor escolar do CEIP Os Tilos de Teo?

- Cal é a razón pola que o goberno galego non ten iniciado os trámites para asumir xestión do comedor escolar do CEIP?

- Que medidas ten contempladas para que este servizo continúe a funcionar neste centro?

Rexistramos no Parlamento de Galiza unha PNL instando á Xunta a asumir o comedor dos Tilos