#InformaciónMunicipal
Información dos Plenos

Pleno Municipal do 30 de novembro de 2022

- SAF    - Retirada da simboloxía franquista dos espazos públicos       - Toma de medidas para o fomento do sistema do transporte público por estrada     - Pirotecnia de Solláns
Ler novas